Miasto Wodzisław Śląski rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. plakat

Projektem objętych zostanie 96 mieszkańców naszego miasta w wieku powyżej 25 roku życia (jedyne kryterium związane z udziałem w projekcie). 

Jedna osoba może wziąć udział tylko jednym module szkoleniowym (jeden moduł to 12 godzin zajęć, w rozłożeniu na przykład na 4 spotkania po 3 godz.). Uruchomione zostaną tylko te na które zapisze się minimalnie 8 osób.

Moduły szkoleniowe do wyboru .

  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Rodzic w Internecie
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Mój biznes w sieci
  • Kultura w sieci

SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. Odbywać się będą w jednej ze szkół podstawowych w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Prowadzić je będą certyfikowani instruktorzy. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat. Szkolenia będą realizowane w okresie maj-wrzesień 2019 r.

Rekrutacja  potrwa do17 kwietnia. W przypadku gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie dostępne miejsca, rekrutacja będzie miała charakter ciągły do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) 

Na potrzebę realizacji projektu Kompetentnie cyfrowo pozyskano dotację w wysokości 53.760,00 zł co stanowi 100% dofinansowania dla projektu.

więcej informacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45-90-510

 

 

 

W dniach 25 – 27.03.2019r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. Udział w tych rekolekcjach odbywać się będzie według harmonogramu:

Dnia 17.03.2019 r. odbył się kiermasz książki z którego dochód zostanie przeznaczony na operację dla Lilianki. W akcję włączyli się również uczniowie klas VI - VIII ZSP 3 w Wodzisławiu Śl., którzy jako wolontariusze włączyli się w pomoc w czasie kiermaszu. Impreza nie tylko miała szczytny cel, ale również integrowała środowisko lokalne.

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2019/2020

Nabór do publicznych przedszkoli dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

w terminie od 18 marca 2019r. godz. 8:00 do 25 marca 2019 r. godz. 9:00

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, składają wniosek w systemie elektronicznego naboru (bezpośredni link do logowania na naszej stronie internetowej).  Wniosek należy wydrukować  i złożyć go w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.
 
Więcej informacji poniżej:

pdf INFORMACJA - NABÓR DO PP

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com