Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2019/2020

Nabór do publicznych przedszkoli dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

w terminie od 18 marca 2019r. godz. 8:00 do 25 marca 2019 r. godz. 9:00

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, składają wniosek w systemie elektronicznego naboru (bezpośredni link do logowania na naszej stronie internetowej).  Wniosek należy wydrukować  i złożyć go w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.
 
Więcej informacji poniżej:

pdf INFORMACJA - NABÓR DO PP

 

   REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zostały udostępnione informacje na temat rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegóły pod linkiem:

https://wodzislaw-slaski.pl/rekrutacja-do-przedszkoli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola nr 12 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2018/2019

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się zebranie Komisji Rekrutacyjnej, która po weryfikacji wniosków i dodatkowych dokumentów złożonych przez rodziców, sporządziła  listę dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkie  wnioski spełniały wymogi merytoryczne.

Prosimy  rodziców, aby do 30 marca (do piątku) potwierdzili  w sekretariacie wolę  przyjęcia w  postaci pisemnego oświadczenia, które dołączone jest  do  złożonego wniosku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja do przedszkola na rok 2018/2019

Przekazujemy informacje, które przybliżą zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2018/2019. Informacje mogą być pomocne w wypełnianiu i kompletowaniu wymaganej dokumentacji oraz terminowego złożenia jej w placówce. 

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 5 marca o godz. 8:00 i kończy 16 marca o godz. 15:00. Po dokumenty dotyczące naboru można się zgłosić do sekretariatu naszej placówki lub pobrać je ze strony internetowej.

pdf OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRZEDSZKOLI

pdf UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO - kryteria rekrutacji

pdf UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY MIEJSKIEJ - kryteria rekrutacji

pdf ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA - harmonogram rekrutacji

pdf ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP 3 w sprawie powołania komisji postępowania rekrutacyjnego

 Dokumenty dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

doc pdf DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

doc pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 12

doc pdf OŚWIADCZENIE - wielodzietność, samotne wychowanie

doc pdf  Oświadczenie MOPS

 

Rekrutacja do przedszkola na rok 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 14 marca i kończy 28 marca. Po dokumenty dotyczące naboru można się zgłosić do sekretariatu naszej placówki lub pobrać je ze strony internetowej.

acrobat Zarządzenie Dyrektora ZSP3 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola nr 12 na rok szkolny 2017/2018

acrobat UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO - kryteria rekrutacji

acrobat UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY MIEJSKIEJ - kryteria rekrutacji

acrobat ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA - harmonogram rekrutacji

acrobat ZMIANA ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA - harmonogram rekrutacji

acrobat OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRZEDSZKOLI

Dokumenty dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 doc  acrobat  Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 12

 doc  acrobat  Oświadczenie rodziców

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com