acrobat  Zarządzenie Dyrektora ZSP 3 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 17 na rok szkolny 2017/2018

acrobat  Regulamin rekrutacji do szkoły 

acrobat  ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA - harmonogram rekrutacji

acrobat ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA - harmonogram rekrutacji

Dokumenty dotyczące naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 17 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2017/2018

doc  acrobat  zgłoszenie kandydata na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17

doc  acrobat  wniosek kandydata na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17

doc  acrobat  oświadczenie woli rodzica kandydata na ucznia