1. Organizator:

ZSP nr 3 Szkoła Podstawowa nr 17 (ks. kard. Bolesława Kominka), ulica: M.C. Skłodowskiej 3, 44-313 Wodzisław Śl.

               Zapraszamy do udziału w konkursie czytania ze zrozumieniem "Czytam i rozumiem". Spróbujemy sprawić, by ćwiczenie trudnej sztuki czytania miało charakter sympatycznej zabawy. Jedną z najważniejszych umiejętności dzisiejszego świata pozostaje wciąż umiejętność czytania ze zrozumieniem. Pozwala ona na aktywny udział w życiu społecznym, sprzyja rozwijaniu gustu literackiego, co przyczynia się do wychowania estetycznego uczniów i poszerza ich zainteresowania. Mamy nadzieję, że konkurs czytania ze zrozumieniem "Czytam i rozumieniem" spotka się z zainteresowaniem i życzliwością dzieci i ich opiekunów, a powszechny udział będzie dla nich źródłem satysfakcji i radości.

  1. Cele konkursu:

Uczniowie mają kłopoty z zadaniami, do których dane trzeba znaleźć w jakimś źródle. Nauka czytania tekstu ze zrozumieniem stała się priorytetem we współczesnym kształceniu, ponieważ to właśnie szkoła musi kształcić umiejętności i pokazywać, jak zdobywać informacje. Jednym ze sposobów jest konkurs, który ma jeszcze inne cele:

- rozwijanie polonistycznych i matematycznych zainteresowań oraz uzdolnień ucznia;

- umożliwianie uczniom przeżycia chwili w zdrowej rywalizacji;

- zachęcanie uczniów do udziału w innych konkursach polonistycznych i matematycznych;

- poszerzanie wiedzy;

- zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności.

  1. Warunki konkursu:

- wypełnienie zgłoszenia i nadesłanie do organizatora w terminie do 17.11.2017r.;

- konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych i będzie przeprowadzony w formie testu;

- można zgłosić maksymalnie dwóch uczestników z jednej szkoły.

  1. Termin i miejsce konkursu:

22.11.2017r. – świetlica szkolna  ZSP nr 3, godzina 9.00

  1. Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny testów i przyzna nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu.

pdf karta zgłoszenia

pdf zgoda na przetwarzanie danych osobowych

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com