herb_wodzWodzisław Śląski jest jednym z najstarszych miast na Górnym Śląsku. Chociaż dokładna data założenia miasta nie jest znana, a jego wczesne dzieje budzą wciąż wiele wątpliwości z całą pewnością można przyjąć, iż stało się to około połowy XIII wieku za sprawą ówczesnego księcia opolsko - raciborskiego Władysława, od którego imienia też zapewne przybrało ono swą pierwotnie brzmiącą nazwę Włodzisław. Pierwsza udokumentowana informacja o Wodzisławiu pochodzi z roku 1257 i dotyczy założenia w nim wtedy klasztoru franciszkańskiego-minorytów.
Z braku innych wiarygodnych wzmianek źródłowych datę tę przyjęło się umownie uważać za początek miasta. W wiekach średnich Wodzisław urósł do rangi znaczącego w regionie ośrodka handlowo-rzemieślniczego. Sprzyjało bowiem jego rozwojowi położenie w sąsiedztwie ważnych naówczas szlaków handlowych i traków kupieckich, wiodących z południa na północ i z zachodu na wschód. Z tego też względu posiadał on przywilej odbywania aż dwóch jarmarków rocznie, będących zarówno okazją do wymiany handlowej jak i zdobycia towarów przez miejscowych rzemieślników, wśród których przeważali głównie producenci wyrobów ze skóry. W XVI wieku Wodzisław przeżywał swój "złoty wiek". Korzystał on ze swojego dogodnego położenia, czerpiąc zyski z transportowanej tędy z Polski soli oraz handlu przywożonych z Moraw i Węgier towarów. Pomyślnie rozwijało się także rzemiosło, w którym prym wiedli szewcy i tkacze. Na początku XVI wieku uległ zasadniczej zmianie status prawny Wodzisławia. Przeszedł on mianowicie wraz z okolicznymi wsiami spod dotychczasowej kurateli książąt raciborsko-opawsko-karniowskich w ręce prywatne właścicieli ziemskich, stając się na blisko 200 lat stolicą feudalnego dominium, czyli tzw. Mniejszego Wolnego Państwa Stanowego Wodzisław. W rękach Panów Stanowych pozostał odtąd Wodzisław aż do początku XIX w., zmieniając co pewien czas swoich właścicieli i tracąc stale na znaczeniu, gdyż traktowali oni miasto jako źródło nade wszystko bogacenia się. Prawdziwą katastrofą dla Wodzisławia stała się wojna trzydziestoletnia, podczas której miasto zostało doszczętnie splądrowane i zrujnowane.

panorama_old

Duże znaczenie dla rozwoju Wodzisławia miały reformy ustrojowe rządu pruskiego, przede wszystkim zaś ordynacja z roku 1808, na mocy której został on uwolniony spod zwierzchnictwa pana feudalnego. Od tej pory stał się Wodzisław miastem samodzielnym, pozostającym pod zarządem władz miejskich pochodzących z wyboru. 12 czerwca 1822 roku wybuchł w mieście wielki pożar, w efekcie którego spłonęły niemal wszystkie domy mieszkalne, przeważnie drewniane, i budowle publiczne. Odbudowany po pożodze Wodzisław przybrał już postać murowaną.

park_1914

Zmianę oblicza gospodarczego Wodzisławia przyniosło dopiero pojawienie się w rejonie miasta na przełomie XVIII i XIX wieku przemysłu wydobywczego i hutniczego. Odkrycie podkładów węgla kamiennego dało początek uruchomieniu na przełomie tych stuleci pierwszych okolicznych kopalń. Towarzyszyła temu zjawisku budowa dróg kolejowych w trudnych niekiedy warunkach terenowych. Stopniowemu przeobrażeniu uległo też siłą rzeczy samo miasto, w którym pod koniec XIX wieku intensyfikowało się budownictwo, wychodzące coraz śmielej poza krępujące obwałowania średniowiecznej owalnicy. Wybudowanie zaś kilku nowych dróg i zmodernizowanie dawnych, a także budowa linii kolejowej do Niedobczyc zapewniło Wodzisławowi połączenia z większością miast śląskich. W wyniku podziału Śląska w 1921 r. ziemia wodzisławska została przyznana Polsce. Odtąd też, po zmianie przynależności państwowej, miasto to znalazło się w powiecie rybnickim Województwa Śląskiego i stało się miejscowością przygraniczną w stosunku do Czechosłowacji, jak i państwa niemieckiego.

rynek

Po II wojnie światowej zniszczony Wodzisław rozbudowano także poza granicami "Starego Miasta". Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w 1998 roku Wodzisław stał się stolicą powiatu. Znajduje się bowiem w nim gros placówek handlowych, usługowych i oświatowych oraz instytucji o charakterze rejonowym. Działają w nim także różnego rodzaju urzędy administracji państwowej i specjalnej, obejmujące swym zasięgiem nie tylko samo miasto, ale i sąsiednie gminy. Nadal więc Wodzisław Śląski pełni rolę taką, jaką pełnił na przestrzeni wieków - od średniowiecza do współczesności: centralnego ośrodka ziemi wodzisławskiej.

Ważne daty z historii Wodzisławia Śląskiego:

 • 1257 - sprowadzenie do Wodzisławia zakonu Minorytów, lokacja miasta
 • 1280 - zniszczenie zabudowy drewnianej miasta przez pożar
 • 1299 - odbudowa miasta
 • 1459 i 1453 - zaatakowanie przez bandy żądające okupu pod groźbą spalenia miasta
 • 1502 - powstaje ukształtowane Wodzisławskie Państwo Stanowe
 • 1618 - spalenie miasta i zamku, wraz z dokumentacją przywilejów
 • 1668-1685 - Właścicielem Wodzisławia i ziemi wodzisławskiej jest biskup ostrzyhomski Szeloposemy
 • 1685 - Wodzisław wraz z okolicą przechodzi w ręce hrabiego Ferdynanda von Dittrichstein
 • 1738 - właścicielem Wodzisławia stał się Guidobald J. Dittrichstein
 • 1780 - państwo wodzisławskie przejął Heinrich L. von Reichenbach
 • 1795 - nowy właściciel Wodzisławia (i ziemi wodzisławskiej) August von Ponin-Ponińskiemu
 • 1798 - Wodzisław zostaje odsprzedany hrabiemu von Strachwitz
 • 1809 - pierwsze wybory władz miejski w dziejach miasta
 • 1810 - przejęcie przez państwo zabudowań klasztornych; wybuch powstania chłopskiego pod przewodnictwem sołtysa z Jedłownika - Józefa Bienii
 • 1822 - 12 czerwca pożar strawił całe miasto
 • 1830 - przekazanie kościoła przyklasztornego gminie ewangelickiej
 • 1841 do 1851 - właścicielem Wodzisławia i okolic był Aleksander von Oppersdorf
 • 1847 - tereny Wodzisławia i okolic nawiedziła klęska powszechnego głodu połączonego z epidemią tyfusu
 • 1882 - Wodzisław otrzymał połączenie kolejowe z Boguminem (cs. Bohumin) i Rybnikiem.
 • 1919-1921 - trzy Powstania śląskie
 • 1921 - przyznanie przez Ligę Narodów Wodzisławia Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1922 - Wkroczenie do miasta Wojska Polskiego
 • 1939 - 1 września Niemcy zajmują Wodzisław
 • 1945 - 22 stycznia do Wodzisławia dociera marsz śmierci z obozów w Oświęcimiu i okolicznych podobozów
 • 1945 - 26 marca Wodzisław zostaje wyzwolony przez Armię Radziecką oraz I Czechosłowacką Brygadę Pancerną
 • 1946 - 1 stycznia włączono do miasta gminę Jedłownik
 • 1954 - utworzono powiat wodzisławski
 • 1972 - włączenie do miasta gromady Wilchwy oraz wsi: Marusze i Turzyczka
 • 1975 - likwidacja powiatu, przyłączenie do Wodzisławia Śląskiego miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy oraz gminy Marklowice
 • 1988 - 19 sierpnia dochodzi do strajku okupacyjnego na KWK 1 Maja
 • 1992 - 1 stycznia nastąpiło odłączenie Rydułtów od Wodzisławia
 • 1994 - 31 grudnia od miasta odłączają się Marklowice
 • 1995 - 1 stycznia od miasta odłącza się Pszów
 • 1997 - 1 stycznia od miasta odłącza się Radlin
 • 1999 - 1 stycznia zostaje reaktywowany Powiat wodzisławski
 • 2001 - zamknięto jedyną w mieście kopalnię 1 Maja

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com